Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

Кавказка овчарка Декстър

Част 7 – Приучаване на кучето Кавказка овчарка да заема седнало положение (команда Седни)

В процеса на целия курс на дресировката, а така също по време на тренировка и при изпълнение на служба, седящото положение на кучето Кавказка овчарка се явява изходно за понататъшните действия. Затова е необходимо да се изработи навик в кучето да сяда безотказно по команда и жест и да остава в това положение продължително време.
 Условни дразнители: командата “Седни” и жестът – повдигане на свободно изправената дясна ръка напред отдолу нагоре малко по-високо от линията на рамото с длан обърната навън.
 Безусловни дразнители: леко подръпване на повода нагоре и назад, като се съчетае това с натиск върху областта на крупата, лакомство.
Изработва се навикът на пасивно-отбранителната и охранителната реакции.
Кучето трябва да се приучава да сяда на 5-6 ден от заниманието.

  Команда Седни при Кавказка овчаркаМетодика и техника на дреснровката.
Сядането се изработва основно чрез контрастния метод, но не се изключва употребата и на вкусопоощрителния метод. Занятията по отработването на условния рефлекс по командата “Седни” се провеждат при по-леки условия. При контрастния метод дресьорът се обръща към стоящото отляво на крака му куче, хваща повода с дясната си ръка на 15-20 см. от нашийника, а лявата ръка с дланта надолу, с палеца обърнат към него държи в готовност за натискане. След това дава команда “Седни” и прави леко движение на повода нагоре и назад, като го съчетава с натиск върху областта на крупата. (рис. 50)

Щом кучето седне дресьорът повтаря командата “Седни”, “Добре” с ласкав глас и като продължава да го държи в седящо положение, поглажда го и му дава лакомство. Като подържи кучето, в това положение 5-10 секунди, той го пуска в свободно състояние. След 2-3 минути упражнението се повтаря отново.

Първоначалният условен рефлекс може да се счита за изработен, ако кучето по команда “Седни” сяда и остава в това положение в течение на 10—15 секунди, а когато дресьбрът се отдалечи от него на разстояние до две-три крачки не се откъсва от мястото си. След това се изработва условен рефлекс по жест и се усъвършенства условният рефлекс по командата и жеста до навик с въвеждане на различни усложнения.

Команда Седни при Кавказка овчаркаУпражненията за изработване на условен рефлекс по жест се отработват паралелно с лягането. Кучето се намира в лежащо състояние. Дресьорът след като обърне нашийника с халката надолу, застава на две крачки от кучето с лице към него, хваща повода в лявата си ръка и леко го опъва. След това с движение на дясната си ръка отдолу нагоре удря по повода като, едновременно произнася команта “Седни”.
(рис. 51)

Движението с дясната ръка се спира на височината на главата. След като постои така в продължение на секунда ръката се отпуска със сгъване в лакътя и с придърпване на китката на ръката навътре.

Като отпусне дясната ръка, дресьорът прави крачка напред и дава лакомство, но едновременно произнася “Добре”. След кратко престояване в седящо полржение кучето Кавказка овчарка се оставя да поиграе. При сядане трябва да се стремим кучето правилно да преминава от лежащо положение в седящо. Деиствията на кучето се считат за правилни, ако то не измества задните си крайници, сяда като притегля предните си крака под себе си.
(рис. 52)

След изработването на условния рефлекс по жест, характерът на упражненията се усложнява:

   • увеличава се издръжливостта на кучето в седящо положение;
   • увеличава се разстоянието между дресировчика и кавказеца;
   • кучето сяда от различни положения, т. е. седящото положение се изработва в комплекс с други общодисциплинарни прийоми.Всички тези усложнения се отработват паралелно на принципа от простото към сложното.

Команда Седни при Кавказка овчаркаЗа изработване издръжливост у кучето дресьорът след като го накара да седне по команда или жест, се отдръпва от него бавно, предотвратявайки провалянето му с повтаряне на командите “Седни”, “Добре”, “Седни”. Ако кучето се откъсва от мястото си, дресьорът произнася командата “Седни” заплашително и го поставя на предишното му място, като му въздействува с механични дразнители.
На първо време е достатъчна 15—20 секундна издръжливост, след което кучето трябва да се поощри с лакомство и да се премине към други упражнения, (да се изпрати за донасяне на предмет и др.)
Едновременно  с изработването на издръжливост се увеличава и разстоянието на отдалечаването на дресьора от кучето. Отдалечаването от кучето отначало се прави с гърба напред (с лице към кучето) за да може то да бъде наблюдавано. В случай на откъсване на кучето от мястот му то трябва да бъде върнато на мястото, повтаряйки командата “Място” с повишена интонация и да се накара да седне, използвайки безусловни дразнители.
По-нататък темпото на движение при отстраняване от кучето Кавказка овчарка се изменя. Кучето сяда от лежащо, стоящо положение, поотделно при жест или команда, както от разстояние, така й от близо. Кучето сяда когато се намира в свободно състоянне, при ходене наред с неочаквани спирки, при повикване. В заключителния период на дресирането е необходимо да се укрепи навикът на безотказно сядане по команда и жест от каквото и да е положение при наличието на отвличащи дразнители.
По нататък сядането се използува в процеса на специалната дресировка и се усъвършенствува до безотказно изпълнение.
Навикът се счита за изработен, ако кучето сяда безотказно още при първия сигнал в каквито и да е условия от каквото н да е положение на разстояние до 25-30 метра от дресьора с издръжливост не по-малко от пет минути.

Основни грешки при изработване на седнало положение.

 • Многократното повтаряне на командата “Седни” до въздействието на безусловния дразнител, в резултат на което у кавказеца се изработва закъсняващ рефлекс.
 • Системното повикване на кучето от седнало положение или предоставяне на свободно състояние след неголямо задържане, в резултат на което кучето става от мястото без разрешение.
 • Неправилно натискане с лявата ръка върху областта на кръста. В такъв случаи кучето, като правило сяда не веднага, а оказва съпротива.
 • Невзисквателно отношение към кучето; дресьорът не поправя изкривявания на задницата, опъването на задните крайници напред (при стоеж от лежащо положение).

Извадка от “Учебник по дресировка на служебните кучета в милицията” от 196…г.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2023 kavkazka.net Всички права запазени!