Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

команда легни при обучение на кавказка овчарка

Част 8 – Приучаване на кучето Кавказка овчарка да заема легнало положение

Поставянето на кучето в лежащо положение е необходимо при изпълнение на служба с цел маскировка, а така също при транспортиране кучето на кон с помощта на специално оборудвано седло.

УСЛОВНИ ДРАЗНИТЕЛИ: командата “Легни” и жестът – рязко пускане на дясната ръка, изпъната напред, малко по-високо от линията на рамената.
БЕЗУСЛОВНИ ДРАЗНИТЕЛИ: натискане върху холката на кучето съчетано с опъване на предните крайници напред, дърпане с повода и лакомство.
Условният рефлекс се изработва на пасивно- отбранителната и хранителната реакции. Към легнало положение на кавказката трябва да се пристъпва след изработването на условния рефлекс на командата “Седни”.

Методика и техника на дресировката.
Кучето може да бъде заставено да легне по един от следващите начини:

  • с “подсичане” — двата предни крака се изпъват напред с лек удар отзад напред като едновременно се натиска върху холката;
  • с изпъване на предните крайници с натискане върху холката;
  • подръпване с повода надолу и напред с натискане върху холката;
  • с употреба на лакомство, като в дясната ръка се държи лакомството, кучето бива възбудено, след което се отстранява ръката с лакомството напред и надолу, повтаряйки командата “Легни”.

Последните два начина се използват при дресиране на служебните кучета, които не позволяват да бъдат пипани (хващани) за крайниците, особено извънредно злобните.

команда легни за кучеПо първия начин се постъпва така: Като постави кучето до левия си крак, дресьорът се обръща с лице към него и присяда или застава на лявото коляно. Като назове кучето по име, дава команда “Легни”, като издърпва предните крайници напред. Щом като кучето легне, то трябва да бъде поощрено с произнасяне на думата “Добре”, с поглеждане и даване на лакомство. След като кучето се подържи в легнало състояние 5—10 секунди, трябва да му се даде лакомство и да се остави в свободно състояние.

Ако кучето кавказка овчарка веднага след лягането се опита да стане, трябва да се даде отново командата “Легни” със строг глас и да се натисне холката. След известно прекъсване упражнението се повтаря (рис. 53).
Ако лягането се извършва с помощта на повод, необходимо е предварително да се обърне нашийникът с халката надолу.
На първо време кучето може да отдръпне крупата си назад или да допусне други грешки. Това не се смята за недостатък, защото отначало е достатъчно кучето да ляга по команда. По това как е изработен условният рефлекс изискванията към кучето се повишават; изработва се издръжливост по време на поставянето в легнало състояние, увеличава се разстоянието на отдалечаване на дресировчика от кучето и др.

обучение кавказка команда легниСлед като кучето при първа команда “Легни” ляга и остава в това положение до 15—20 секунди при отдалечаване на дресьора до две крачки, може да се премине към изработването на условен рефлекс по жест. За това е необходимо кучето да се постави в седящо положение, да се отдалечи от него на една и половина – две крачки и да се обърне към него с лице. С лявата ръка леко да се опъне повода, след това да се протегне дясната ръка напред и нагоре на нивото на главата и като се пуска изпънатата дясна ръка надолу да се удари по повода, произнасяйки командата “Легни” и да се накара кучето да легне. (рис 54).
При това дресьорът трябва да се наклони напред, за да дръпне повода надолу. Щом като кавказката легне и се дава лакомство съчетано с командата “Добре” и милване. След известно задържане може да се
премине към други упражнения, (рис. 55).

Паралелно с изработването на условния рефлекс по жест се въвеждат усложнения:

  • увеличава се издръжливоста на кучето в лежащо положение до две-три минути;
  • увеличава се разстоянието между дресьора и кучето;
  • кучето се поставя в различни положения.

команда легниПринципът на последователност на усложненията е такъв, какъвто е при поставянето в легнало положение, но особено внимание в този период се обръща на правилното положение на тялото на кучето. След като кучето легне обезателно му се дава лакомство. Трябва да се стараем нашето куче кавказка овчарка когато изпълнява различни последователни действия да не излиза от първоначалното място, и винаги да заема правилно положение.
Ръководенето на кучето от разстояние се осъществява отделно по жест и по команда.

В заключителния период на дресировката се отработват упражнения с последователно въвличане на отвличащи дразнители и се укрепват навиците за безотказното изпълнение на действията без повод.
Навикът се смята за изработен, ако кучето безотказно ляга по първия сигнал на разстояние 25—30 метра при сложни обкръжаващи условия и издържа в лежащо положение не по-малко от пет минутн.
При отработването на легнало положение са възможни същите грешки, кавито и при седящо положение.

Извадка от “Учебник по дресировка на служебните кучета в милицията” от 196…г.

  1. 08.01.2017

    Много добре и разбераемо поднесена статия.Благодаря сърдечно.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2023 kavkazka.net Всички права запазени!