А това е Крикс – син на Декстър.
Тук ще ви покажа малко негови снимки.

Първи дни в къщи. Снимки на Крикс до 3 месечна възраст

Снимки на Крикс над 3 месечна възраст

Снимки на Крикс над 1 годишна възраст