Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

обучение на кавказка овчарка

Част 6 – Приучаване на кучето Кавказка овчарка да върви наред с дресьора

Движението на служебните кучета редом до дресьора е необходимо условие за придвижването: по време на занятия, на служба, при конвоиране на задържани и др. Освен това у кучето се изработва дисциплинираност и наблюдателност.
Условни дразнители: командата “Наред” (използва се също “Редом” или “Ред”) и жестът  почукване с дланта на лявата ръка по бедрото.
Безусловни дразнители: дърпане с повода, поглеждане, лакомство.
Навикът се изработва на пасивно-отбранителната и хранителната реакция на кучето.
Приучаването на кучето да се движи наред с дресьора се осъществява, когато кучето е достатъчно “привързано към дресьора, свикнало е с името си, нашийника н повода.”

кавказка овчарка и команда редомМетодика и техника на дресировката.
Навикът се изработва основно чрез контрастния метод. Първоначалните занятия се провеждат в по-леки условия. Участъкът трябва да бъде равен. Дресьорът, след като хване кучето с къс псвод, го поставя от лявата си страна така, че левият му крак да се намира по средата на тялото на кучето. Това положение дава възможност на дресьора да наблюдава поведението на кучето и облекчава управлението му по време на движение.
Свободния край на повода дресьорът слага с примка на дясната китката, с лявата ръка хваща повода на разстояние 20-30 см. от нашийника и с дясната ръка прихваща средата на повода. Започвайки упражнението, дресьорът произнася името на кучето, дава команда “Наред” и прави рязко движение с повода напред, като принуждава кучето да се движи около левия му крак. (рис. 49)

По време на първите занятия кавказката овчарка обикновено се отвлича, изостава или изтичва напред и в страни. В такива случаи дресьорът дава команда “Наред” и прави рязко движение с повода. Щом като кучето вземе правилно положение до левия крак на дресьора той произнася “Добре”, дава лакомство и милва кучето. Като правилно движение на кучето наред с дресировчика трябва да се счита това, когато изоставането или нзтичването му напред не е повече от дължината на половината тяло.
След изработването на условния рефлекс към командата “Наред” се преминава към отработването на упражнения за изработване на условен рефлекс по жест и към усложняване условията на дресиране.
Упражнението за изработване на условен рефлекс по жест се отработва по следния начин. Поводът се взема в дясната ръка, лявата се освобождава за жеста, но се намира в готовност за своевременно рязко движение с повода. Дресьорът след като е назовал името на кучето, прави две-три почуквания с дланта на, лявата ръка па бедрото, след това произнася командата “Наред” и прави движение с повода.
При движение с различни темпове, на завоите, на място и в движение жестът се поднася с команда и с дърпане на повода дотогава, докато жестът не стане условен дразнител. За целите на по-бързото изработване и закрепване на условния рефлекс по жест, препоръчва се жестът да се подкрепя с безусловен дразнител (дърпане на повода).
За тази цел се произнася името на кучето, прави се жест, а след това се произвежда дърпането с повода без командата “Наред”.
Едновременно с упражненията за изработване на условен рефлекс по жест постепенно се усложняват условията на дресировката:

  • движението се прави с различно темпо (бързо, бавно, с тичане), правят се почивки и различни завои по време на движение и на място. При промяна темпото ма движение и на завоите командата “Наред” се дава едновременно извършените действия от дресировчика (със завой) и се съпровожда с рязко движение на повода напред, ако завоят се прави надясно с леко движение назад ако завоят се прави наляво;
  • заниманията се провеждат в различно време на денонощието при каквото и да е време и на различни места;
  • преминава се към обучение на кучето да се движи “наред” без повод. Затова на първо време условията трябва да се облекчат т.е. да се избере участък с най-малък брой отвличащи дразнители. Като започва движението дресьорът хваща с дясната ръка свободния край на повода така, че останалата част да не бъде опъната и като се извършват движенията с различно темпо, направлява кавказката овчарка с командата “Наред” или с жест. Ако кучето не изпълнява командата, дресьорът я повтаря със заплашителен тон и прави рязко движение повода.

За да се научи кучето да върви наред с дресьора трябва да се имат предвид неговите индивидуални особености. За силно възбудими, смели кавказки овчарки може да се употреби строг нашийник, а към страхливите подходът трябва да бъде съвсем друг: трябва да се избягва употребата на строгия нашийник, който само може да засили пасивно-отбранителната реакция.
Този навик се счита за изработен, ако кучето безотказно заема положение до левия крак на дресьора още при първия му сигнал и запазва това положение при различното темпо на движение.

Възможно грешки и нежелателни връзки:

  1. Неправилното съчетаване на условния и безусловния дразнители (движението се прави по-рано от командата “Наред”). В този случай условен рефлекс към командата “Наред” не се изработва.
  2. Използуването на извънредно силни резки движения, които изработват у кучето страх.
  3. Неумелото ползване на строгия нашийник. В такъв случай служебното куче кавказка овчарка ще върви наред с дресьора само когато е със строг нашийник.
  4. Постоянното опъване на повода. Такова действие задържа изработването на условния рефлекс, кучето през цялото време ще се стреми да върви напред.
  5. Честото повтаряне на командата “Наред” “без подкрепа с опъване на повода.

Извадка от “Учебник по дресировка на служебните кучета в милицията” от 196…г.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2023 kavkazka.net Всички права запазени!