Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

Ранна социализация на кучеncata Кавказка овчарка

Защо ранната социализация е толкова важна за Вашето куче Кавказка овчарка?

В много страни по света голям брой кучета, които проявяват необичайна /прекомерна/ агресивност , както по отношение на своите собственици, така и към случайни хора, се налага да бъдат подложени на евтаназия. Процентното съотношение на животните които са били подложени на евтаназия, за сравнение с тези които са починали от болест или инфекции е много голямо.

Агресията е част от проблемите на поведението на Кавказката овчарка. Проблемът с агресията се разглежда като група от проблеми, които се отличават един от друг в основните си аспекти. Към днешна дата се използва общоприета класификация на видовете агресия при кучетата : класификация според Бархелт и Войт:

  • Агресия, насочена към хора – 54%
  • Агресия към други кучета – 15%
  • Агресия при извършване на физиологични нужди – 6%
  • Страх от раздяла със собственика – 10%
  • Страх – 6%
  • Други причини – 6%;

По своето същество, тази класификация представлява просто изчисление и описание на различните видове агресия, проявени при практически занимания на консултанти- етолози. Основна класификация или разпределение по категории всъщност е обекта или характерна ситуация предизвикващи агресията.

Биологически погледнато е добре да различим поведението във вида, т.е. поведението към други членове на същия вид (по специално социалното поведение) и междувидовото поведение т.е. поведение по отношение на представители на друг вид. И двата типа поведение могат да бъдат много сложни и да обхващат различни видове поведение- от сътрудничество и неагресивност, до конкуренция и агресивност. Агресия по отношение на хора от страна на кучета е междувидова. Всъщност, поведението на кучетата които се стремят към лидерство и нападащи членове на семейството, се квалифицира като вътрешновидова агресия. Подобна ситуация се наблюдава при съперничество за храна и място за почивка при кучешки глутници, където заплахи и спречквания са съвсем нормални елементи от борба за надмощие /лидерство/. Сложната форма на общуване между човек и куче диктува нецелесъобразни противоречия при междувидовата и видова агресия, за да се обясни феномена на агресивно поведение на кучето по отношение на човека.

Ранна социализация на кучетоПо какъв начин човекът, толкова силно отличаващ се от кучето, както физически , така и поведенчески , успява да го накара да се държи така както се държи в дивата природа със себеподобните?

Първо, има голямо значение за кучето ефекта „ ранно възприемане“ (формиране). В ранна възраст съществуват достатъчно възможности за оформяне на отношението на кавказеца към човека и основите на неговото социално поведение занапред. По този начин , кучета които в първите месеци на своя живот са в тесен контакт с хора, са предразположени към това да ги смятат за себеподобни и да се държат с тях по съответния начин.

Второ, между социалната структура и груповата динамика на човешкото семейство и глутницата може да се направи паралел. Това може и да заставя кучето, имащо контакт само с хора да реагира на членовете на човешкото стадо като на себеподобни.

Трето, куче, което е почти постоянно в човешка компания има много ограничени възможности за общуване с истинските себеподобни. „Ловджийско“ поведение по отношение на хората може да появи у кучето дори при плач, рязко движение, бяг, вик на дете.

Още една, на пръв поглед, незабележима но същевременно важна причина може да бъде „традиционната“ програма за ваксиниране, и в частност нейните ограничения.Тази програма, принуждава собствениците на кучета да ги държат в изолация от обкръжаващия свят, а това се явява сериозна пречка при формиране на здраво “социално“ поведение на кучето, в най- важният за неговото развитие период – от 3та до 14та седмица. В какво всъщност се състои важността на „ранната социализация“?

Социалното обкръжение играе основна роля за формиране на бъдещите рефлекси и поведение на Кавказката овчарка.

Известно е, че физическото и социално обкръжение играят основна роля за формиране на бъдещите рефлекси и поведение на Кавказката овчарка в първите седмици на нейния живот. За възпитанието на послушно, уравновесено и лишено от прекалена агресия куче е необходимо да му се създаде ранен период на развитие за контакти с максималното възможно количество физически и социални стимули (включително „комуникация“ с други кучета, животни и хора). С други думи „ранната социализация“ е основание за развитие на нормалното поведение на кучето. При липса на такава програма, с времето при кучетата може да се развият проблеми в поведението- такива като агресивност или страх, които могат да бъдат свързани със стрес по време на запознаване на нови за кучето фактори от околната среда.

Ранна социализация на кучето Кавказка овчаркаИзвестно е, че „ранната социализация“ на кутретата непосредствено зависи от възможността за възможно най- бързия контакт на вашият любимец със заобикалящата го среда, т.е. възможността за пълноценна разходка на кучето. Но веднага възниква въпросът : Безопасно ли е? Защитено ли е кутрето от Гана, Парвовироза и други инфекции, с които може да се зарази при контакта с други кучета. Взимайки под внимание важността на дадения проблем, много от производителите на ветеринарни препарати се стараят да разработят съответстващи ваксини и схеми, които биха защитили кутрето от първата седмица на живота. Но , е известно и това, че голяма част от „традиционните“ ваксини не може да се справи с тази потребност, по простата причина, че те гарантират защита само след завършване на пълната програма по ваксиниране, т.е. не по-рано от 12-16 седмица. Като обяснение за това служи добре известния сред ветеринарните лекари феномен на намеса на ваксини с майчините антитела (MA), които циркулират в кръвта на кутретата. Колкото са повече, толкова по малко ефективна е използваната ваксина, толкова по слаб е имунитета. С други думи „традиционните“ ваксини защитават кутретата, само тогава когато МА са на съвсем ниски нива или нацяло липсват за 3-4 месеца.

Единствените на които се удава да разработят ваксина за „ранна“ защита били учените от фирма „Интервет“. Те създават уникални по своите свойства и съдържание ваксини и практическа схема на ваксиниране, които дават възможност да се провежда „ранна социализация“ на кутрета, при това гарантирайки пълна защита от инфекциозни заболявания още от първата седмица живот. С помощта на специално създадената ваксина „Нобивак DR” и “DHPPI” може напълно да се завърши съвременна програма на ваксиниране до 10-седмична възраст, а разходки и безопасно „общуване“ на кутретата с други кучета може да започне от 4- седмична възраст.

В таблицата се вижда графичното представяне на най-важните периоди на развитие за кученцата от гледан точка на „ранна социализация“ и програма на ваксиниране.

Автор: Д-р Жак Бергман
Ветеринарен специалист , Холандия
Материалът е преведен специално за сайта: https://kavkazka.net/
Източник: http://caucasian-ua.org

Таблица за развитие на кучетата Кавказка овчарка

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2023 kavkazka.net Всички права запазени!