Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

Част 3 – Установяване на правилен контакт (взаимоотношение) между дресьора и кучето Кавказка овчарка

Добрият контакт между дресировчика и Кавказката овчарка (Кавказец) е едно от най-важните условия за успешното дресиране и използване на кучетата порода Кавказка овчарка в службата.

Установяването на контакт не е инщо друго, а изработване на условни рефлекси у кучето към гласа, външния вид, особеностите на движението на дресьора и неговата индивидуална миризма. Всичко това осигурява доверие, а след това и привързаност на кавказеца към дресьора.

По време на приучаване на кучето към дресьора основни безусловни дразнители са храната и лакомството. Голямо значение имат също така и разходките с нашата кавказка овчарка и правилното, редовно гледане (чистене, къпане и др.).

Когато едно куче се прикрепи към дресьора той е длъжен да знае името му, годината на раждане, да си изясни характерните особенности на поведението му, отношението на кучето Кавказка овчарка към странични хора. Според получените сведения трябва да се отбележи и методът на първия подход към кучето.

Методика за установяване на контакт с кучето кавказка овчарка
Бързината за установяване на правилни взаимоотношения на между кучето и дресьора зависи много от подхода към него т. е. от първото запознаване. За това дресьорът трябва да бъде смел, но внимателен, готов за всички изненади в поведението на кучето. Препоръчва се да избягва прекомерното галене, а така също и грубото отношение към кучето.

Начини за първоначален подход към кучето
НАЧИН I. Приближавайки се към кучето трябва да назовава името му и да му се даде лакомство. Ако кучето веднага взема лакомството, проявявайки признаци на разположение, трябва да го похвали и след това да го разходи с повод. По-добре е да се приближи към кучето без стопанина при когото то е било по-рано.

НАЧИН II. Стопанинът извежда кучето на разходка. В това време дросьорът се приближава отзад, взема повода без да види кучето (агресивните и злобни кучета трябва да са с намордници) и продължава да го разхожда, а стопанинът си отива. Като разхожда кучето кавказка овчарка без да притеснява движението му (само в рамките на повода, дресьорът от време на време го назовава по име и му дава лакомство).

Към агресивните кучета е нужен друг подход. Най-добър начин за преодоляване на агресивността на кавказеца е постоянното подхранване. Щом кучето започне да проявява доверчивост, трябва смело да се хване за повода и да се изведе на разходка.

По такъв начин още от първия ден, дресьорът започва да установява контакт с кучето кавказка овчарка. За установяване на правилни взаимоотиошения между дресьора и кучето трябва да се спазват следните условия:

 • да храни кучето лично като не се доверява на никой друг;
 • системно да го извежда на разходка;
 • правилно да се грижи за него;
 • още в началото на дреснровката на кучето да се изпълняват правилно всички начини и упражнения

В процеса на гледането, храненето и редовните занимания, кавказката овчарка се привързва към новия си стопанин и постепепио изчезва недоверието н неразположението към него.

Първоначално установеният контакт още не е достатъчно здрав. Понататъшното укрепване на контакта става в процеса на дресировка, особенно на специалната (при развиване на злоба, работа по следа и др).

Показатели за добър контакт
Характерни показатели на добрия контакт между дресьора и кучето се явяват следните признаци:

 • когато дресьорът се приближи до клетката кучето скача по мрежата, скимти, радва се;
 • след като дресьорът си отиде кучето го следи с поглед, скача на мрежата, лае т. е. стреми се да го следи, при първата команда се приближава към него, когато дресьорът се скрива зад някакъв предмет, активно го търси;
 • кучето не проявява признаци на страх, когато дресьорът повишава глас.

При установяване на контакт между дресьора и кучето са възможни следните грешки:

  • грубо, невъздържано отношение с кучето (резки дърпания с повода, неуместни удари с пръчка, подвиквания), които предизвикват у кучето отбранителна реакция в пасивна или активна форма;
  • излишно ласкаво отношение с него, честа и неуместна игра и т. н., които карат кавказеца да не се подчинява;
  • плахо, страхливо и нершително отношение с него, което предизвиква у кучето недоверие и предпазливост.

Следва продължение…

Извадка от “Учебник по дресировка на служебните кучета в милицията” от 196…г.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2023 kavkazka.net Всички права запазени!