Кавказка овчарка
(Кавказская овчарка, Caucasian Shepherd Dog, Caucasian Ovcharka, Kavkaz Volkodav)

FCI No на стандарта: 328 от 22.04.1996 г.

Произход: Русия

Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 30.01.1985 г.

Предназначение на породата: Овчарско, караулно и охранително куче

Класификация по FCI:
Група 2 – Пинчери и шнауцери, молосоидни породи, швейцарски планински и пастирски кучета, и други породи
Секция 2 – Молосоидни породи
Без работен изпит

Общ вид
Овчарските кучета на Кавказ са кучета с над среден и голям ръст, със здрава и еднакво груба конструкция. По природа те са агресивни и недоверчиви към непознати. Тези особености, прибавени към издръжливостта, непретенциозността и способността да се приспособява към различни климатични условия позволяват използването на кавказката овчарка в почти всички региони на бившия Съветски съюз.
Основните региони на разпространение на кавказката овчарка са Грузия, Армения, Азербайджан, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмикия, степните райони на Северен Кавказ и областта Астрахан. В района на Задкавказието, кучетата са с по-масивна структура, докато в степните региони те са по-леки, по-дългокраки и често късокосмести.

Поведение и темперамент:
Тип висша нервна дейност, силно – уравновесено – спокойно. Добре развита отбранителна реакция, проявяваща се в активна форма. Агресията и недоверчивостта към непознати са характерни.

Тип конструкция:
Здрава, еднакво груба, с масивна костна структура и силна мускулатура. Кожата е дебела, но еластична.

Индекс на костната структура:
(Отношението на периметъра на глезена към височината при холката) = мъжки 21-22; женски 20-22

Индекс на формата:
Отношението на дължината на тялото към височината при холката е 100-108

Полов тип:
Добре изразен. Мъжките са по-силни и по-масивни. Женските са малко по ниски на ръст, с малко по-лека конструкция.

Глава
Черепна област:

Череп: Масивна с широка черепна част и силно развити скули глава. Широко чело, плосък, разделен на две половини от неголяма бразда.
Стоп: Стопът не е отчетливо изразен.

Лицева област:
Носна гъба: Носната гъба е голяма, широка и черна. При белите и светло сламено оцветените кучета, кафяво (кестеняво) оцветена носна гъба е приемлива.
Муцуна: Муцуната е по-къса от дължината на черепа, леко заострена.
Устни: Месести устни, но сухи и плътно прилепнали.
Зъби: Бели, здрави, добре развити, плътно прилегнали един към друг, без видими празнини. Резците са равно разположени в основата – ножична захапка.
Очи: Тъмни, малки, с овална форма, дълбоко поставени.
Уши: Висящи, високо поставени, късо купирани.

Шия:
Мощна, къса. Носи се доста ниско, толкова, че формира ъгъл 30-40 градуса по отношение линията на гърба.

Тяло:
Холка: Широка, мускулеста, добре обособена над линията на гърба.
Гръб: Широк, прав, мускулест.
Поясница: Къса, широка, леко сводеста.
Крупа: Широка, мускулеста, почти хоризонтално поставена.
Гърди: Широки, дълбоки, леко закръглени по форма. Долната линия на гърдите е на нивото на лактите или по-ниско.
Корем: Умерено повдигнат.

Опашка:
Високо поставена, ниско спусната, достигаща скакателните стави. Сърповидна, на кука или навита в кръг. Допуска се купиране на опашката.

Крайници:
Предни крайници:

Гледани отпред: прави и паралелни. Ъгъла на лопатъчно-раменната става е около 100 градуса.
Подрамене: Прави, силни, без да са дълги.
Метакарпуси: Къси, силни, поставени вертикално или с незначителен наклон.
Дължината на предните крайници до лактите е леко по-голяма, от половината от височината при холката. Индекс на дългокракост (отношението на височината на предните крайници, от точката на лакътя до земята, към височината при холката) = 50-54.

Задни крайници:
Гледани отзад: прави и паралелни; в профил: леко отворени ъгли в коленните стави.
Подбедра: Къси.
Колене: Силни, широки, с леко отворени ъгли.
Метатарзуси: Масивни, вертикално поставени.
Задните крайници не са наклонени отпред назад. Вертикалната линия, започваща от седалището, трябва да преминава през центъра на скакателните стави и метатарзусите.

Лапи: (предни и задни лапи).
Големи, овални по форма, компактни и стегнати.

Походка и движения:
Свободна, жизнена походка. Обикновено хармонична. Характерното движение е къс тръс, който в случай на ускорения, обикновено преминава в слаб, тежък галоп. При джижение, крайниците трябва да се движат в права линия, с леко приближаващи се предни крайници към средната линия. Ставите на предните и задните крайници функционират свободно. Гърба и поясницата са пружиниращи. Холката и крупата при тръс трябва да са на едно ниво.

Козина
Косъмът е прав, груб, със силно развит подкосъм, по-светъл на цвят. По главата и предната част на крайниците, косъма е по-къс и плътно прилепнал.
Различаваме 3 групи в зависимост от косъма:
– Дългокосмести: Покривния косъм е по-дълъг. Дългите косми по шията формират грива, по задната част на крайниците ресани и гащи. Обилна козина покрива цялата опашка, правещ я дебела и рунтава;
– Късокосмести: Покрити с гъста козина, относително къса, без грива, ресни и гащи, или подвес на опашката;
– Междинен тип: Дългокосамести, но без грива, ресни, гащи или подвес.

Цвят:
Зонарно сиви, в различни нюанси, обикновено светло с тенденция на почервеняване (рижи), сламени, бели, червеникавокафеви, тигрови, а също и с пъстра козина и с разпръснати петна.

Размери:
Височина при холката: За мъжките не по-малко от 65 см, за женските, не по-малко от 62 см.

Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и да се третира с прецизност, пропорционална на неговата големина.
– Конституционно слаби или хилави.
– Леки отклонения по отношения на индекса на формата.
– Липса на смелост и енергичност, липса на недоверчивост към непознати.
– Леко отклонение по отношение на половия тип. Женски от мъжки тип.
– Недостатъчно широка и масивна глава.
– Много изпъкнало чело, рязък или леко отчетлив стоп.
– Къса или издължена муцуна.
– Меки, провиснали устни.
– Необичайно износени за възраста зъби. Наличие на счупени зъби без да нарушават захапката. Липса на повече от два първи премолари, или липса на един първи и един втори премолари. Леко пожълтели зъби.
– Светли очи, по-ниски, леко отпуснати клепачи. Присъствие на млечнобели петна по роговицата.
– Ниско поставени уши, некупирани уши.
– Дълга не достатъчно мощна шия.
– Слабо развита холка, недостатъчно изпъкваща над линията на гърба холка.
– Мек, изпъкнал или увиснал гръб.
– Издължена поясница, слаба или прекалено сводеста.
– Недостатъчно замускулени бедра или леко наклонени.
– Леко плоски гърди. Долната линия на гърдите недостига с малко лактите. (недостатъчно ниски)
– Прекалено повдигнат или прекалено обемист (издут в профил) корем.
– Предни крайници: Леки отклонения по отношение на ъглите на раменните стави. Леко скъсени или издължени подрамене, леки отклонения на лактите, леко завъртени навън лапи, прекалено скосени метакарпуси.
– Задни крайници: Гледани отзад: малки отклонения по отношение на паралелност (лека близост или раздалеченост на скакателните стави). Метатарзусите са леко наклонени настрани или леко събрани, прекалено прави задни крайници, леко натоварени задни крайници.
– Лапи: Меки или с издължена форма. Зачатък на пети пръст.
– Движения: Отклонения по отношение на нормалните движения (кучето движи краката си навътре или настрани). Ставите не функционират свободно. Липса на пружиниращо движение на гърба и поясницата. Крупата се повдига по време на движение. Леко странично клатушкане на крупата.

Сериозни недостатъци:
– Структура със силно изразена слабост или хилавост.
– Значителни отклонения по отношение на индекса на формата.
– Плахо куче, силно апатично; липса на агресия.
– Силни отклонения по отношение на половия тип.
– Лека глава, тясна, с остра муцуна, непропорционална по отношение на основния тип конструкция, вирната муцуна.
– Малки зъби, разпилeни (широко поставени), недостатъчно развити.
– Очи с различен цвят; ниско паднали клепачи. Видима част от склерата.
– Провиснал или много сводест гръб.
– Дълга поясница, провиснала или много извита.
– Тясна крупа, къса или отчетливо падаща назад крупа.
– Предни крайници: Прави рамене или с прекалено затворени ъгли, извити или тънки подрамене, значителни отклонения на лактите, много неустойчиви метакарпуси, отчетливо извъртени навън лапи, или едната или и двете лапи са завъртени навътре. – Задни крайници: Много големи отклонения по отношение на паралелността. Рязко изправени задни крайници. Наклонени крайници. Много натоварени задни крайници.
– Много скосени или плоски лапи.
– Мека козина, вълниста, без подкосъм.
– Черна, черно със червеникавокафеви (ръждиви) петна, кестеняво във различни комбинации.
– Ограничени, тежки движения. Много надскачаща холката крупа, по време на тръс. Прекалено вертикално движение на крупата. Раван.
– По-ниски от 65 см при холката мъжки и от 62 см женски.

Дисквалифициращи недостатъци:
– Агресия или прекомерна плахост.
– Всички отклонения от коректната ножична захапка.
– Липсата на един от резците или кучешките зъби; липса на един от третите или четвъртите премолари или един молар.
– Черно и кафяво (кестеново) оцветена козина.

Всяко куче с ясно изразени физически или поведенчески аномалии ще бъде дисквалифицирано.

Забележка: Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2022 kavkazka.net Всички права запазени!