Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

Кавказка овчарка
(Кавказская овчарка, Caucasian Shepherd Dog, Caucasian Ovcharka, Kavkaz Volkodav)

FCI No на стандарта: 328 от 22.04.1996 г.

Произход: Русия

Дата на публикация на валидния оригинален стандарт: 30.01.1985 г.

Предназначение на породата: Овчарско, караулно и охранително куче

Класификация по FCI:
Група 2 – Пинчери и шнауцери, молосоидни породи, швейцарски планински и пастирски кучета, и други породи
Секция 2 – Молосоидни породи
Без работен изпит

Общ вид
Овчарските кучета на Кавказ са кучета с над среден и голям ръст, със здрава и еднакво груба конструкция. По природа те са агресивни и недоверчиви към непознати. Тези особености, прибавени към издръжливостта, непретенциозността и способността да се приспособява към различни климатични условия позволяват използването на кавказката овчарка в почти всички региони на бившия Съветски съюз.
Основните региони на разпространение на кавказката овчарка са Грузия, Армения, Азербайджан, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмикия, степните райони на Северен Кавказ и областта Астрахан. В района на Задкавказието, кучетата са с по-масивна структура, докато в степните региони те са по-леки, по-дългокраки и често късокосмести.

Поведение и темперамент:
Тип висша нервна дейност, силно – уравновесено – спокойно. Добре развита отбранителна реакция, проявяваща се в активна форма. Агресията и недоверчивостта към непознати са характерни.

Тип конструкция:
Здрава, еднакво груба, с масивна костна структура и силна мускулатура. Кожата е дебела, но еластична.

Индекс на костната структура:
(Отношението на периметъра на глезена към височината при холката) = мъжки 21-22; женски 20-22

Индекс на формата:
Отношението на дължината на тялото към височината при холката е 100-108

Полов тип:
Добре изразен. Мъжките са по-силни и по-масивни. Женските са малко по ниски на ръст, с малко по-лека конструкция.

Глава
Черепна област:

Череп: Масивна с широка черепна част и силно развити скули глава. Широко чело, плосък, разделен на две половини от неголяма бразда.
Стоп: Стопът не е отчетливо изразен.

Лицева област:
Носна гъба: Носната гъба е голяма, широка и черна. При белите и светло сламено оцветените кучета, кафяво (кестеняво) оцветена носна гъба е приемлива.
Муцуна: Муцуната е по-къса от дължината на черепа, леко заострена.
Устни: Месести устни, но сухи и плътно прилепнали.
Зъби: Бели, здрави, добре развити, плътно прилегнали един към друг, без видими празнини. Резците са равно разположени в основата – ножична захапка.
Очи: Тъмни, малки, с овална форма, дълбоко поставени.
Уши: Висящи, високо поставени, късо купирани.

Шия:
Мощна, къса. Носи се доста ниско, толкова, че формира ъгъл 30-40 градуса по отношение линията на гърба.

Тяло:
Холка: Широка, мускулеста, добре обособена над линията на гърба.
Гръб: Широк, прав, мускулест.
Поясница: Къса, широка, леко сводеста.
Крупа: Широка, мускулеста, почти хоризонтално поставена.
Гърди: Широки, дълбоки, леко закръглени по форма. Долната линия на гърдите е на нивото на лактите или по-ниско.
Корем: Умерено повдигнат.

Опашка:
Високо поставена, ниско спусната, достигаща скакателните стави. Сърповидна, на кука или навита в кръг. Допуска се купиране на опашката.

Крайници:
Предни крайници:

Гледани отпред: прави и паралелни. Ъгъла на лопатъчно-раменната става е около 100 градуса.
Подрамене: Прави, силни, без да са дълги.
Метакарпуси: Къси, силни, поставени вертикално или с незначителен наклон.
Дължината на предните крайници до лактите е леко по-голяма, от половината от височината при холката. Индекс на дългокракост (отношението на височината на предните крайници, от точката на лакътя до земята, към височината при холката) = 50-54.

Задни крайници:
Гледани отзад: прави и паралелни; в профил: леко отворени ъгли в коленните стави.
Подбедра: Къси.
Колене: Силни, широки, с леко отворени ъгли.
Метатарзуси: Масивни, вертикално поставени.
Задните крайници не са наклонени отпред назад. Вертикалната линия, започваща от седалището, трябва да преминава през центъра на скакателните стави и метатарзусите.

Лапи: (предни и задни лапи).
Големи, овални по форма, компактни и стегнати.

Походка и движения:
Свободна, жизнена походка. Обикновено хармонична. Характерното движение е къс тръс, който в случай на ускорения, обикновено преминава в слаб, тежък галоп. При джижение, крайниците трябва да се движат в права линия, с леко приближаващи се предни крайници към средната линия. Ставите на предните и задните крайници функционират свободно. Гърба и поясницата са пружиниращи. Холката и крупата при тръс трябва да са на едно ниво.

Козина
Косъмът е прав, груб, със силно развит подкосъм, по-светъл на цвят. По главата и предната част на крайниците, косъма е по-къс и плътно прилепнал.
Различаваме 3 групи в зависимост от косъма:
– Дългокосмести: Покривния косъм е по-дълъг. Дългите косми по шията формират грива, по задната част на крайниците ресани и гащи. Обилна козина покрива цялата опашка, правещ я дебела и рунтава;
– Късокосмести: Покрити с гъста козина, относително къса, без грива, ресни и гащи, или подвес на опашката;
– Междинен тип: Дългокосамести, но без грива, ресни, гащи или подвес.

Цвят:
Зонарно сиви, в различни нюанси, обикновено светло с тенденция на почервеняване (рижи), сламени, бели, червеникавокафеви, тигрови, а също и с пъстра козина и с разпръснати петна.

Размери:
Височина при холката: За мъжките не по-малко от 65 см, за женските, не по-малко от 62 см.

Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и да се третира с прецизност, пропорционална на неговата големина.
– Конституционно слаби или хилави.
– Леки отклонения по отношения на индекса на формата.
– Липса на смелост и енергичност, липса на недоверчивост към непознати.
– Леко отклонение по отношение на половия тип. Женски от мъжки тип.
– Недостатъчно широка и масивна глава.
– Много изпъкнало чело, рязък или леко отчетлив стоп.
– Къса или издължена муцуна.
– Меки, провиснали устни.
– Необичайно износени за възраста зъби. Наличие на счупени зъби без да нарушават захапката. Липса на повече от два първи премолари, или липса на един първи и един втори премолари. Леко пожълтели зъби.
– Светли очи, по-ниски, леко отпуснати клепачи. Присъствие на млечнобели петна по роговицата.
– Ниско поставени уши, некупирани уши.
– Дълга не достатъчно мощна шия.
– Слабо развита холка, недостатъчно изпъкваща над линията на гърба холка.
– Мек, изпъкнал или увиснал гръб.
– Издължена поясница, слаба или прекалено сводеста.
– Недостатъчно замускулени бедра или леко наклонени.
– Леко плоски гърди. Долната линия на гърдите недостига с малко лактите. (недостатъчно ниски)
– Прекалено повдигнат или прекалено обемист (издут в профил) корем.
– Предни крайници: Леки отклонения по отношение на ъглите на раменните стави. Леко скъсени или издължени подрамене, леки отклонения на лактите, леко завъртени навън лапи, прекалено скосени метакарпуси.
– Задни крайници: Гледани отзад: малки отклонения по отношение на паралелност (лека близост или раздалеченост на скакателните стави). Метатарзусите са леко наклонени настрани или леко събрани, прекалено прави задни крайници, леко натоварени задни крайници.
– Лапи: Меки или с издължена форма. Зачатък на пети пръст.
– Движения: Отклонения по отношение на нормалните движения (кучето движи краката си навътре или настрани). Ставите не функционират свободно. Липса на пружиниращо движение на гърба и поясницата. Крупата се повдига по време на движение. Леко странично клатушкане на крупата.

Сериозни недостатъци:
– Структура със силно изразена слабост или хилавост.
– Значителни отклонения по отношение на индекса на формата.
– Плахо куче, силно апатично; липса на агресия.
– Силни отклонения по отношение на половия тип.
– Лека глава, тясна, с остра муцуна, непропорционална по отношение на основния тип конструкция, вирната муцуна.
– Малки зъби, разпилeни (широко поставени), недостатъчно развити.
– Очи с различен цвят; ниско паднали клепачи. Видима част от склерата.
– Провиснал или много сводест гръб.
– Дълга поясница, провиснала или много извита.
– Тясна крупа, къса или отчетливо падаща назад крупа.
– Предни крайници: Прави рамене или с прекалено затворени ъгли, извити или тънки подрамене, значителни отклонения на лактите, много неустойчиви метакарпуси, отчетливо извъртени навън лапи, или едната или и двете лапи са завъртени навътре. – Задни крайници: Много големи отклонения по отношение на паралелността. Рязко изправени задни крайници. Наклонени крайници. Много натоварени задни крайници.
– Много скосени или плоски лапи.
– Мека козина, вълниста, без подкосъм.
– Черна, черно със червеникавокафеви (ръждиви) петна, кестеняво във различни комбинации.
– Ограничени, тежки движения. Много надскачаща холката крупа, по време на тръс. Прекалено вертикално движение на крупата. Раван.
– По-ниски от 65 см при холката мъжки и от 62 см женски.

Дисквалифициращи недостатъци:
– Агресия или прекомерна плахост.
– Всички отклонения от коректната ножична захапка.
– Липсата на един от резците или кучешките зъби; липса на един от третите или четвъртите премолари или един молар.
– Черно и кафяво (кестеново) оцветена козина.

Всяко куче с ясно изразени физически или поведенчески аномалии ще бъде дисквалифицирано.

Забележка: Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в скротума.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo kavkazka.net   
     © 2007 - 2023 kavkazka.net Всички права запазени!